نشریات ادواری نشریات ادواری


این بخش در کتابخانه دانشگاه دربرگیرنده روزنامه ، مجلات علمی پژوهشی داخلی مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه، مجلات عمومی و ادواریهای منتشر شده در داخل دانشگاه می باشند.

با توجه به وجود پایگاهها اطلاعاتی فارسی معتبر و روزآمد نشریات مانند مگیران، نورمگز و همچنین به دلیل نمایه شدن مجلات مورد نیاز اعضا در این پایگاهها و به منظور استفاده بهینه از فضا و کاهش هزینه ها، خرید و اشتراک نسخه چاپی مجلات از سال 1393 قطع شده است. 

دانشجویان و اساتید می توانند به صورت آنلاین و مستقیم مقالات مورد نیاز خود را از پایگاههای اطلاعاتی مشترک دانلود و دریافت نمایند