پایگاههای اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی

پایگاههای فارسی  :

 

پایگاه لاتین :

لیست مجلات و پایگاههای تحت پوشش کتابخانه دیجیتالی گیگا:

1.

Academic Journals

 

http://www.academicjournals.org/

2.

Academic Source Premier

 

3.

ACM digital library

 

http://dl.acm.org/advsearch.cfm

4.

Acoustical Society of America

 

http://acousticalsociety.org/

5.

ACS publications

 

http://pubs.acs.org/search/advanced

6.

Agricultural Institute of Canada

 

http://www.aic.ca

7.

Akademiai Kiado

 

http://akkrt.hu/

8.

American Academy of Neurology

 

https://www.aan.com/

9.

American Academy of Orthopaedic Surgeons

 

http://www.aaos.org

10.

American Academy of Pediatrics

 

http://www.aap.org

11.

American Academy of Periodontology

 

http://www.perio.org/

12.

American Association for Cancer Research (AACR)

 

http://www.aacr.org/

13.

American Association for Clinical Chemistry

 

http://www.aacc.org

14.

American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

 

http://www.aacn.org/

15.

American Association of Immunologists

 

http://www.aai.org/

16.

American Association of Neurological Surgeons

 

http://www.aans.org/

17.

American Association of Petroleum Geologists

 

http://www.aapg.org/

18.

American Association of Physicists in Medicine

 

https://www.aapm.org/default.asp

19.

American Association of Physics Teachers

 

http://www.aapt.org/

20.

American College of Chest Physicians

 

http://www.chestnet.org/

21.

American College of Physicians

 

https://www.acponline.org/

22.

American Dental Association

 

http://www.ada.org

23.

American Diabetes Association

 

http://www.diabetes.org/‎

24.

American Economic Association (AEA)

 

https://www.aeaweb.org/

25.

American Heart Association (AHA)

 

http://www.heart.org

26.

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

 

https://www.aiaa.org/

27.

American Institute of Mathematical Sciences

 

https://aimsciences.org/advancedSearch.html

28.

American Institute of Physics (AIP)

 

http://www.aip.org/

29.

American Institute of Ultrasound in Medicine

 

http://www.aium.org/

30.

American Journal of Pharmaceutical Education

 

http://www.ajpe.org/search/advanced

31.

American Journal of Science

 

http://www.ajsonline.org/search

32.

American Mathematical Society (AMS)

 

http://www.ams.org

33.

American Meteorological Society

 

http://www.ametsoc.org/

34.

American Physical Society (APS)

 

http://www.aps.org/

35.

American Physical Therapy Association

 

http://www.apta.org/

36.

American Physiological Society

 

http://www.the-aps.org/

37.

American Phytopathological Society

 

http://www.apsnet.org

38.

American Psychiatric Publishing

 

http://www.appi.org

39.

American Psychological Association

 

http://www.apa.org/

40.

American Psychosomatic Society

 

http://www.psychosomatic.org

41.

American Public Health Association

 

https://www.apha.org/

42.

American Roentgen Ray Society

 

http://www.arrs.org/

43.

American Society of Tropical Medicine and Hygiene

 

http://www.astmh.org

44.

American Society for Biochemistry & Molecular Biology

 

http://www.asbmb.org/

45.

American Society for Civil Engineers (ASCE)

 

http://www.asce.org/

46.

American Society for Clinical Investigation

 

https://www.the-asci.org

47.

American Society for Mechanical Engineers (ASME)

 

https://www.asme.org/

48.

American Society for Microbiology (ASM)

 

http://www.asm.org/

49.

American Society for Nutrition

 

http://www.nutrition.org/

50.

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

 

http://www.aspet.org/

51.

American Society of Agronomy

 

https://www.agronomy.org/

52.

American Society of Animal Science

 

https://www.asas.org/

53.

American Society of Clinical Oncology

 

http://www.asco.org/

54.

American Society of Consultant Pharmacists

 

https://www.ascp.com/

55.

American Society of Health-System Pharmacists

 

http://www.ashp.org/

56.

American Society of Hematology (ASH)

 

http://www.hematology.org/

57.

American Society of Nephrology

 

https://www.asn-online.org/

58.

American Society of Plant Biologists

 

http://my.aspb.org/

59.

American Vacuum Society

 

https://www.avs.org/

60.

American Veterinary Medical Association

 

https://www.avma.org

61.

Ammons Scientific

 

http://www.amsci.com/

62.

Annals of Family Medicine

 

http://www.annfammed.org/search

63.

Annual reviews

 

http://www.annualreviews.org/search/advanced

64.

Association for Research in Vision and Ophthalmology

 

http://www.arvo.org/

65.

Association of American Veterinary Medical Colleges

 

http://www.aavmc.org/

66.

Atlantis Press

 

http://www.atlantis-press.com/

67.

Atsjournals

 

http://www.atsjournals.org/search

68.

Baishideng Publishing Group

 

http://www.wjgnet.com/

69.

Begell House

 

http://www.begellhouse.com/

70.

Bellwether Publishing

 

http://www.bellpub.com/

71.

Benthamdirect

 

http://www.benthamdirect.org

72.

Biochemical Society

 

http://www.biochemistry.org/

73.

Biologists

 

74.

Biomed Central

 

http://www.biomedcentral.com/search

75.

BioOne

 

http://www.bioone.org/search/advanced

76.

Biotechniques

 

http://www.biotechniques.com/

77.

BRITISH EDITORIAL SOCIETY OF BONE & JOINT SURGERY

 

http://www.boneandjoint.org.uk/

78.

British Institute of Radiology

 

http://www.bir.org.uk/

79.

British Medical Journals (BMJ)

 

http://www.bmj.com/

80.

British Orthodontic Society

 

http://www.bos.org.uk

81.

Business Source Premier

 

82.

California Agriculture

 

http://californiaagriculture.ucanr.edu/

83.

Cambridge Journals

 

http://journals.cambridge.org/action/advanceSearch

84.

Cell Biology International

 

85.

Cell Press

 

http://www.cell.com/search?searchType=advanced&journalCode=

86.

Cold Spring Harbor Lab Press

 

http://www.cshlpress.com/

87.

College of American Pathologists

 

http://www.cap.org/

88.

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

 

http://www.csiro.au/

89.

CRCnetBASE

 

http://www.crcnetbase.com/search/advanced

90.

Crops Science Society of America

 

https://www.crops.org/

91.

De GRUYTER

 

http://www.degruyter.com/

92.

Disease-a-Month

 

http://www.diseaseamonth.com/

93.

Earthquakespectra

 

http://earthquakespectra.org/search/advanced

94.

Ecological Society of America

 

http://www.esa.org/esa/

95.

EconLit™ with Full Text

 

96.

ECS Digital Library

 

http://ecsdl.org/search

97.

Emerald

 

http://www.emeraldinsight.com/search/advanced

98.

Endocrine Society

 

http://www.endocrine.org/

99.

Endocrine Society

 

http://www.endocrine.org/

100.

Environment and Planning B

 

http://www.envplan.com/

101.

Erdkunde

 

http://www.erdkunde.uni-bonn.de/

102.

European Respiratory Society

 

http://www.ersnet.org/

103.

European society of endocrinology

 

http://www.ese-hormones.org/

104.

Expert Reviews

 

105.

Federation of Animal Science Societies (FASS)

 

http://www.fass.org

106.

Foundation for Rehabilitation Information

 

http://www.medicaljournals.se/jrm/

107.

Frontiers in Bioscience

 

https://www.bioscience.org/

108.

Future Medicine

 

http://www.futuremedicine.com/search/advanced

109.

Future Science

 

http://www.future-science.com/

110.

Genetics Society of America

 

http://www.genetics-gsa.org/

111.

Genome Biology

 

http://genomebiology.com/search

112.

Geological Society of America (GSW)

 

http://www.geoscienceworld.org/search

113.

Geological Society of London

 

http://www.geolsoc.org.uk/

114.

Global Health Action

 

http://www.globalhealthaction.net

115.

Guilford Press

 

http://www.guilford.com/

116.

Health Affairs

 

http://www.healthaffairs.org/

117.

Hindawi

 

http://www.hindawi.com/

118.

IEEE Xplore

 

http://ieeexplore.ieee.org

119.

IET Digital Library

 

http://digital-library.theiet.org/

120.

IGI Global

 

http://www.igi-global.com/

121.

Informa Healthcare

 

http://informahealthcare.com/search/advanced

122.

INFORMS

 

https://www.informs.org/

123.

Institution of Civil Engineers

 

http://www.ice.org.uk/

124.

International Phycological Society

 

http://www.intphycsoc.org/

125.

International Journal of Computer and Electrical Engineering

 

http://www.ijcee.org/

126.

International Union of Microbiological Society

 

http://www.iums.org/

127.

IOP Science

 

http://iopscience.iop.org/

128.

IOs Press

 

http://www.iospress.nl/

129.

IWA Publishing

 

http://www.iwaponline.com/

130.

JAMA Network

 

http://jamanetwork.com/Solr/advancedSearch.aspx

131.

Japan Society of Applied Physics

 

https://www.jsap.or.jp/english/

132.

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

 

http://www.jospt.org/search

133.

Journal of Rheumatology

 

http://www.jrheum.org/search

134.

Journal of the American Animal Hospital Association(JAAHA)

 

http://www.jaaha.org/

135.

Journal of the American Board of Family Medicine

 

http://www.jabfm.org/

136.

Journal of Visualized Experiments

 

http://www.jove.com/

137.

Jstor

 

http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?acc=off&wc=on

138.

KARGER

 

http://www.karger.com/

139.

Korean Neurological Association

 

http://www.neuro.or.kr/english/

140.

Liebert Pub

 

http://www.liebertpub.com/

141.

Lippincott Williams & Wilkins

 

http://www.lww.com/

142.

MDPI Open Access

 

http://www.mdpi.com/

143.

Medline with Full Text

 

144.

MIT Press

 

http://mitpress.mit.edu/journals

145.

Morgan & Claypool

 

http://www.morganclaypool.com/

146.

Multi-Science Publishing

 

http://www.multi-science.co.uk/

147.

Mycological Society of America

 

http://msafungi.org/

148.

NACE International

 

http://www.nace.org

149.

Nature Publishing Group

 

http://www.nature.com/

150.

Neonatal Network

 

151.

New England Journal of Medicine

 

http://www.nejm.org/medical-search

152.

OECD iLibrary

 

http://www.oecd-ilibrary.org/

153.

Oldenbourg-link

 

154.

Oncology Nursing Society(ONS)

 

https://www.ons.org/

155.

Onefile

 

156.

OnePetro

 

https://www.onepetro.org/

157.

Optics InfoBase

 

http://www.opticsinfobase.org/advancedsearch.cfm

158.

Orthopedics journals

 

http://www.healio.com

159.

Oxford Journals

 

http://services.oxfordjournals.org/search.dtl

160.

Palgrave Macmillan Journals

 

http://www.palgrave-journals.com/search/adv_search

161.

Parenteral Drug Association (PDA)

 

http://www.pda.org/

162.

Perception

 

http://www.perceptionweb.com/

163.

PLoS series

 

http://www.plos.org/publications/journals/

164.

Proceedings of National Academy of Sciences(PNAS)

 

http://www.pnas.org/search

165.

Progress In Electromagnetics Research M

 

http://www.jpier.org/PIERM

166.

Project MUSE

 

http://muse.jhu.edu/

167.

Proquest

 

http://www.proquest.com/

168.

Rockefeller University Press

 

http://www.rupress.org/

169.

Royal College of Psychiatrists

 

http://www.rcpsych.ac.uk/

170.

Royal Society Publishing

 

http://royalsocietypublishing.org/search

171.

RSC Publishing

 

http://pubs.rsc.org/en/search/advancedsearch

172.

SAGE Journals

 

http://online.sagepub.com/search

173.

Science

 

http://www.sciencemag.org/search

174.

Science Alert

 

http://scialert.net/journals.php

175.

Science Asia

 

http://www.scienceasia.org/

176.

Sciencedirect (Elsevier journals & books)

 

http://www.sciencedirect.com/science/search

177.

Scientific.net

 

http://www.scientific.net/Paper/Search

178.

Seismological Society of America

 

http://www.seismosoc.org/

179.

Seminhematol.org

 

http://www.seminhematol.org/

180.

Society for General Microbiology

 

http://www.sgm.ac.uk/

181.

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

 

http://www.siam.org/

182.

Society for Neuroscience

 

http://www.sfn.org/

183.

Society for reproduction and fertility

 

http://www.srf-reproduction.org/

184.

Society for Study of Reproduction

 

https://www.ssr.org/

185.

Society of Exploration GEOPHYSICS

 

http://www.seg.org/seg

186.

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

 

http://www.snmmi.org/

187.

Society of Petroleum Engineers

 

http://www.spe.org/

188.

Soil and Water Conservation Society

 

http://www.swcs.org/

189.

Soils Science Society of America

 

https://www.soils.org/

190.

SPIE Digital Library

 

http://spiedigitallibrary.org/Solr/advancedSearch.aspx

191.

SPORTDiscus with full text

 

192.

Springer (journals & books)

 

http://www.springer.com

193.

Taylor and Francis

 

http://www.tandfonline.com/search/advanced

194.

The Korean Gastric Cancer Association

 

http://www.kgca-i.or.kr/

195.

The Society of Federal Health Professionals

 

http://www.amsus.org

196.

Thieme E-Journals

 

https://www.thieme-connect.com

197.

Transportation Research Board (TRB)

 

http://www.trb.org/Main/Home.aspx

198.

Trauma Monthly

 

http://traumamon.com/

199.

Wildlife Disease Association

 

http://www.wildlifedisease.org

200.

Wiley Online Library (journals & books)

 

http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search

201.

Woodhead Publishing

 

http://www.woodheadpublishingonline.com/find.mpx

202.

World Scientific

 

http://www.worldscientific.com/search?type=advanced

203.

Zentralblatt

 

http://www.zentralblatt-math.org