سايت کتابخانه سايت کتابخانه

وب سايت کتابخانه تا چه اندازه پاسخگوي نياز شماست؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

تا چه اندازه از بخش " اخبار و تازه هاي کتابخانه" اطلاعات به روز و مورد نياز خود را به دست مي آوريد؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

آيا از دسترسي به بخش هاي مختلف سايت از طريق منوها راضي هستيد؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

تا چه اندازه از بخش " پرسش از کتابدار" پاسخگوي نيازهاي شما است؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

تا چه اندازه از لينکهاي رايگان سايت استفاده مي کنيد؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

تا چه اندازه از منابع موجود در بخش "خدمات پژوهشي " سايت استفاده مي کنيد؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

آيا از ميزان اطلاع رساني از " بخش تازه هاي کتابخانه " راضي هستيد؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

آيا از "منابع مرجع اينترنتي" سايت استفاده می کنید؟

سايت کتابخانه سايت کتابخانه

تا چه ميزان از بخش "سايتهاي علمي تخصصي " مربوط به رشته تخصصي خود رضايت داريد؟